AIFA: דו"ח חיסונים לשנת 2011 - מעקב לאחר שיווק באיטליה

AIFA: דו"ח חיסונים לשנת 2011 - מעקב לאחר שיווק באיטליה

סוכנות התרופות האיטלקית מעמידה לרשותה את הדו"ח השני על מעקב אחר חיסון לאחר שיווק באיטליה - שנת 2011.
דוח זה מציג את המעקב שלאחר שיווק החיסונים, שנערך באיטליה בתקופה 2011.
החלק הראשון מתאר את מערכת המעקב, את הכלים המשמשים ואת הבעיות הקריטיות בהן נתקל.
בחלקים הבאים, התוצאות הכוללות לפי סוג החיסון של הניתוחים שנערכו על התגובות השליליות שנצפו לאחר מתן חיסונים ודווחו באמצעות הרשת הלאומית של pharmacovigilance.