מדריך להתוויות נגד חיסונים (2018)

מדריך להתוויות נגד חיסונים (2018)

אנו מפרסמים את מדריך להתוויות נגד חיסונים פורסם על ידי Istituto Superiore di Sanità.

אנחנו מצטטים:

"מסמך זה נועד להוות כלי ייעוץ מעשי לאנשי מקצוע בתחום הבריאות העובדים בתחום החיסונים ומטרתו לזהות ולקבל החלטות מבצעיות מבוססות ראיות. מרבית ההחלטות המבצעיות הללו משקפות את המסקנות שהוסכמו על ידי גופים בינלאומיים ומוסדות רשמיים במדינות השונות על ידי פירוש הידע המדעי הקיים למטרה זו. המדריך מאפשר, לפיכך, למפעילי החיסונים של ארצנו לבצע בצורה תמציתית ומעשית את דרכי ההפעלה המיושמות על ידי מפעילי שירותי החיסון ברחבי שאר העולם."


עדכון פברואר 2018: ISS-מדריך-אל-קונטרה-אל-חיסון-2018.pdf