Covid-19 - רופאי משפחה: "מטפלים בבית כדי להציל חולים"

Covid-19 - רופאי משפחה: "מטפלים בבית כדי להציל חולים"
(זמן קריאה: דקה אחת)

ד"ר אנדראה סטראמזי: "... לתת את הטכיפירינה בבית בזמן ההמתנה לשמירה על המשמר זה טירוף. יכול להיות שיש לנו בתי חולים ריקים ולא יהיה לנו עלון של כל מקרי המוות האלה. הם יותר מ -70.000 הרוגים, בואו נגיד שאולי בהתחלה לא ידענו את זה, אבל לפחות 50.000 מתוך 70.000 אלה היו יכולים להימנע ... "

אחרי הצהרה כזו מה קרה באיטליה? ממש שום דבר כמובן.

האם הם הרופאים היחידים בעולם שאומרים שניתן וצריך לעשות יותר כדי להימנע מרוב מקרי המוות? ממש לא, כמעט בכל אומה יש קבוצה גדולה של רופאים שנוגדים את המחשבה היחידה של טרור.

ברצוננו להזכיר לכולם כאן כי סעיף 32 לחוקה האיטלקית לא כתב זאת כדי לאפשר ל -4 פוליטיקאים להטיל חובות בריאותיות, אלא לחזור ולהדגיש כי "הרפובליקה מגינה על הבריאות כזכות יסוד של הפרט" ואם יש כאלה של תרופות אפשריות, הסתרתן היא פלילית!