Tgcom24 - וירוס קורונה מ עטלפים, טלוויזיה קוריאנית: "הם לא אומרים את האמת"

(זמן קריאה: דקה אחת)

תיאוריות חדשות על מקורו של וירוס הקורונווירוס: יתכן שמקורו במעבדה של ממשלת ווהאן, ממושבת עטלפים.