STOP 5G - "מורטוריום לאומי, 5G בין סיכוני בריאות לעקרון הזהירות"

הכנס הבינלאומי "מורטוריום לאומי, 5G בין סיכוני בריאות ועיקרון זהירות", שהתקיים ביום שלישי 5 בנובמבר 2019 בבית הנבחרים, בחסות עמותת ISDE Italia בהשתתפות מדענים ממכון רמציני.

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.