POISON - פרק נוסף - לילה בן עשרים שנה

(זמן קריאה: 20 - 40 דקות)

לפני 12 שנה, ב- 1998 בנובמבר XNUMX, שישה ילדים ממסה פינאלה הוסרו ממשפחותיהם. סוניה הייתה אחת מהן. היום הוא אומר לנו את האמת שלו. וזה לא היחיד. יש גם מרתה. שניהם תובעים צדק.