EFPIA איטליה: כל העברות ביג פארמה ביג

EFPIA איטליה: כל העברות ביג פארמה ביג

במאמר זה אנו רוצים להנגיש לכולם את אוסף דוחות ה- EFPIA אודות תעשיות התרופות העיקריות משנת 2015 עד 2018.

קוד הגילוי (EFPIA - קוד הגילוי) מחייב את כל החברות הקשורות ל- EFPIA (הפדרציה האירופית לתעשיות פרמצבטיות ועמותות) או עמותות לאומיות, שהן עצמן חברות ב- EFPIA, לפרסם קשרים עם רופאים (HCP) - אנשי מקצוע בתחום הבריאות) וארגוניהם (HCO - ארגוני בריאות).

הקוד מיושם ב 33 מדינות אירופה המשתתפות ב- EFPIA וגם במדינות שמחליטות לאמץ אותו מרצון. האזור הגאוגרפי שכסה נע בין פורטוגל לרוסיה, מטורקיה לאיסלנד ומיוון לסקנדינביה, אך רק ארה"ב וצרפת מספקות את קוד השקיפות בחוק.


מה מתפרסם בדוחות ה- EFPIA?

על כל חברה לציין את שם הרופאים והארגונים איתם קיימה קשרים בעלי ערך ביחס לנושאים הבאים:

  • מחקר ופיתוח תרופות חדשות באמצעות מחקרים קליניים שבוצעו בבתי חולים, אוניברסיטאות ובמתקני בריאות ציבוריים ופרטיים;
  • ייעוץ מדעי;
  • ימי עיון מדעיים וכנסים, המציעים מידע ועדכונים;
  • תמיכה בכנסים וקורסי ECM (המשך חינוך רפואי) המאורגנים על ידי מבנים ציבוריים, אוניברסיטאות, אגודות מדעיות וספקים מוסמכים של ECM.

העברות הערך משנת 2016 עד 2019 עולות על 800 מיליון יורו

סך הכל efpia 1


תעשיות התרופות הראשונות לפי סדר העברות ערך

סך הכל efpia 3


דוחות EFPIA (בסדר אלפביתי)*