ניגוד עניינים

הקשר בין איכות המחקר, קונקורדנציה, מסר לקחת בית, מימון והשפעה במחקרי חיסונים נגד שפעת: סקירה שיטתית

הקשר בין איכות המחקר, קונקורדנציה, מסר לקחת בית, מימון והשפעה במחקרי חיסונים נגד שפעת: סקירה שיטתית

ט ג'פרסון, סי די פייטראנטוני, מ.ג דבליני, א ריבטי, וי דמיצ'לי
העיתון הרפואי הבריטי
2003

הקשר בין מימון לתעשייה לבין תוצאה חיובית נמצא גם בתחום החיסונים: ג'פרסון בשנת 2009, על ידי בחינת 259 מחקרים על חיסוני שפעת, הם הראו כי מחקרים הממומנים על ידי גופים ממשלתיים נוטים פחות לתת תוצאות חיוביות לחיסונים, בהשוואה למחקרים הממומנים כולו או חלקם על ידי התעשייה.

מקור: http://www.bmj.com/cgi/content/full/338/feb12_2/b354

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.