Ibuprofen, Ansm: "שימוש לרעה מזיק וצריך לתווך מכירות על ידי הרוקח"

Ibuprofen, Ansm: "שימוש לרעה מזיק וצריך לתווך מכירות על ידי הרוקח"

Lסוכנות התרופות הצרפתית ביקש מרוקחים למקם תרופות על בסיס אקמול ואיבופרופן מאחורי הדלפק כך שהגישה של הצרכנים מתווכת על ידי נוכחותם של אלה. בצרפת, למעשה, כל התרופות ללא מרשם פתוחות לקהל הרחב. Nבארצנו הדברים שונים מכיוון שלקטגוריית המאקרו הכוללת תרופות ללא מרשם יש שתי תת-קטגוריות: תרופות "תרופות עצמיות" או "ללא מרשם" בראשי התיבות OTC (מהאנגלית ללא מרשם, "ללא מרשם") ותרופות "ללא מרשם" בראשי התיבות SOP, או כפי שהעמותה מכנה אותם בצורה נכונה יותר קטגוריית Assosalute, "SP", או "ללא פרסום". וכן, כי ההבדל היחיד בין שתי הקטגוריות הוא האם הם יכולים לפרסם ישירות לציבור או לא. אפשרות הוענקה ל- OTC ונדחתה מ- SOP / SP.

הבחנתם אינה קלה מכיוון שאתה צריך לבדוק את אישור השיווק כל מקרה לגופו. לדוגמא, טצ'יפרינה (על בסיס אקמול) היא תרופת Otc במינון של 250 מג אך משתנה קטגוריה במינון 1000 מג. נורופן, לעומת זאת, היא תמיד OTC.

בוא נחזור לצרפת. מדוע ביקש האנסם לשנות את עמדתם של התרופות הללו? "אלה תרופות - הוא מסביר - בשימוש נרחבטוב שמטופלים יוכלו לגשת אליו, אך עלינו לעשות כמיטב יכולתנו להבטיח שימוש נכון, "מסביר ד"ר פיליפ וולה, מנהל התרופות המשככות כאב אנסמס, ומדגיש את חשיבות תפקיד הרוקח. במינונים גבוהים, אקמול יכול לגרום לנזק כבד קשה, אשר עשוי לדרוש השתלות או אפילו מוות

הסוכנות מעוניינת כי צעד זה ייכנס לתוקף בינואר 2020. "הליך סותר" מתקיים במעבדות הנוגעות בדבר, כך שיוכלו להסביר את עמדתן. בסוף הליך זה תתקבל ההחלטה הסופית.


קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.