אייפא נזכר בחמש המון אומפרזולה מסנדוז

אייפא נזכר בחמש המון אומפרזולה מסנדוז

אייפה התקשרה בחזרה מבתי המרקחת 5 קבוצות של תרופות נגד כיב אומפרזול מסנדוז בעקבות התקשורת של החברה בנוגע לנוכחות משקעים בכמה מנות של התרופה האמורה. בכימיה המונח ממטרים מציין את תופעת ההפרדה בצורה של מוצק מוצק (נקרא המשקע) שנמצא בתמיסה בריכוז הגבוה ממגבלת המסיסות שלו, לפיה הפיתרון, לפני שהמשקעים מתרחש, נמצא בתנאים של רווי-על ביחס למומס זה.

זהו המוצר התרופתי OMEPRAZOLO SANDOZ BV * INF 5FL - AIC 038187023 של חברת Sandoz Spa. המגרשים הם כדלקמן: HX7523 עם תפוגה 10-2019, JC5162 עם תפוגה 10-2019, JC5166 עם תפוגה 11-2019, JU1484 עם תום 1-2021 ולבסוף JU1485 עם תפוגה 1-2021.


מקור: https://ilsalvagente.it/2019/10/15/laifa-richiama-5-lotti-di-omeprazolo-della-sandoz/

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.