החיפוש המסוקס - סטפנו מונטנארי ואנטוניאטה גאטי

הצופים של Byoblu לא ישמעו חדשים בשמותיהם של סטפנו מונטנארי ואנטוניאטה גאטי, שני חוקרי הננוופתולוגיה מהם גורע מיקרוסקופ בזכות גיוס תרומות.

באחד הראיונות האחרונים, שראשיתה לפני יותר משנה, הסביר מונטנרי למצלמות שלנו כי הוא סבל מהתפיסה במחשב שלו וחומרי עבודה קשורים, כך שלא הצליח להמשיך במחקרם.

שני החוקרים התמודדו עם ננוופתולוגיות שנגרמו על ידי חלקיקים עדינים במשך שנים רבות, שעל פי מחקריהם ניתן היה לייחס אפילו בחיסונים. הם גם חוקרים סוגים שונים של מחלות באופן עצמאי וללא כל מימון. אכן, נראה שמישהו מנסה בכל דרך לעצור אותם ...