חיסונים נגועים ב- DNA

סרטון זה מסכם את התוצאות המקדימות של הניתוחים שלנו, שהוצגו בפני הוועידה שאורגנה על ידי לשכת הביולוג הלאומי האיטלקי ב- 25 בינואר 2019. לאחר אירוע ציבורי זה, רבים מהתוצאות המקדימות אושרו עם בקרות תקניות מוסמכות וניתוח בין מעבדות, בתוספת אחת מהן הייתה מושא הודעה למשרד המשטרה האחראי על בקרת התרופות הפגומות בשוק.

המכוןעדיין לא נותנים תשובות ואיטליה לא אומרת מי מבצע אם היא מבצעת ניתוחים עצמאיים של המוצרים שלאחר השיווק.

צפייה טובה