תגובות שליליות לחיסונים, עדותם של חלק מההורים

הקבוצה # הורים ללא התחייבות לומברדיה מפרסמת סרט תיעודי שנמשך 32 דקות עם עדותם של מבוגרים והורים לילדים שספגו נזק קשה בעקבות חיסונים, בנוסף לצבא שנפגע גם כתוצאה מחיסון חיסונים ללא הערכה של אנמיה מדויקת.

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.