פרשת האיידס מאת פאולו ברנרד

פרשת האיידס מאת פאולו ברנרד

פרק דוח מיום 22/10/1997

מעכבי פרוטאז: AZT, DDI, 3TC: אלה שמות התרופות הידועות ביותר למלחמה באיידס. כולם נולדו כאן, בארצות הברית של אמריקה, והתקווה של מאות אלפי חולים נצמדת אליהם. אך במשך זמן מה קבוצת חוקרים סמכותיים טענה כי אישור התרופות הללו עבר בדיקות ולחצים לא שלמים מכל הסוגים. כל זאת כדי להסתיר מהציבור שההשפעות ארוכות הטווח של מעכבי פרוטאז אינן ידועות וכי AZT לא יהיה יעיל או אף יאיץ את מותם של אלפי חולים. ההאשמה האחרונה מזעזעת במיוחד ומורחבת גם למקצוע הרפואה, אך בעיקר לחברת התרופות המייצרת AZT שלטענת חוקרים מסוימים תמיד הייתה מודעת לסכנה לכאורה של תרופה זו.

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.