מר וואצ'ינו

מר וואצ'ינו
(זמן קריאה: דקה אחת)

פרק מיום 16/11/2020

דוח הצטרף לחברה האיטלקית המייצרת את החיסון לקוביד יחד עם אוקספורד ואסטראזנקה. אירבם מנהלת גם אוסף של תרכובות כימיות, שהורישה על ידי מרק הרב-לאומית התרופתית, שמתוחזקת על ידי המדינה באמצעות קונסורציום ציבורי-פרטי, CNCCS. אך כיצד החל שיתוף הפעולה עם אוקספורד?