פרה מטורפת: כרוניקה של מחדלים וכיסויים

פרה מטורפת: כרוניקה של מחדלים וכיסויים

פרק מיום 04/02/2001

בטיפול במשבר העולמי שהופעל על ידי מגיפת הנגיף הכלילי, נראה כי ממשלות רבות עשו טעויות. הדו"ח חוקר את התנהגות ארגון הבריאות העולמי כדי להבין אם הוא הוציא הנחיות ברורות וחד משמעיות, שיאפשרו למדינות בודדות להעריך את חומרת הבעיה על בסיס ראיות מדעיות מוכרות. החקירה מתמקדת במערכת המימון של ארגון הבריאות העולמי, החל מתרומות מרצון של מדינות בודדות וכלה בתלות הגוברת באנשים, קודם כל ביל גייטס. בהקשר בו חברות התרופות מפעילות לחץ חזק, מה הערבויות שיש להתייחס לחיסונים או לטיפולים נגד קוביד כאל טובין ציבוריים העומדים לרשות האוכלוסייה העולמית ולא משוריינים בפטנטים כדי להרוויח עצומים? הדוח ישחזר את הטעויות שנעשו עד כה ואת הסיכויים לרפורמה בארגון שהעולם יזדקק לו יותר ויותר, אם הוא יתגלה כיעיל ועצמאי.

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.

0
התפללתי