כל השינויים באמנות. 9 לחוק החוק 52/2021

כל השינויים באמנות. 9 לחוק החוק 52/2021

כדי להבין את קווי המתאר הרגולטוריים של ה- Green Pass, אנו בדרך כלל הולכים לאיבוד בהתייחסויות או בשינויים בתקנות אחרות והיכולת לקבל תמונה מדויקת היא מורכבת אובייקטיבית. מעטים יודעים שכל חוק צו הנוגע לתחומי היישום של הסמכה הירוקה ל- COVID-19 שינה למעשה מאמר אחד, זה של הצו המכונן הראשון של המעבר הירוק באיטליה.

להלן ניסינו להסיר את הבלגן הרגולטורי, ולדווח על כל השינויים שבוצעו בסעיף 9 לחוק חוק 52, שהוסב ב- 17 ביוני 2021 עם חוק מס '. 87.

 

סעיף 9 - אישורים ירוקים של COVID -19
1. לעניין מאמר זה, ההגדרות הבאות חלות: א) אישורי ירוק COVID-19: אישורים המוכיחים את מצב החיסון נגד SARS-CoV-2 או התאוששות מזיהום SARS-CoV-2, כלומר ביצוע מהיר או בדיקת אנטיגן מולקולרית, האחרונה גם בדגימות רוק ובהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר משרד הבריאות, עם תוצאות שליליות לנגיף SARS-CoV-2; ב) חיסון: חיסונים נגד SARS-CoV-2 שבוצעו כחלק מתכנית החיסונים האסטרטגית הלאומית למניעת זיהומים ב- SARS-CoV-2 ((והחיסונים המנוהלים על ידי רשויות הבריאות הלאומיות המוסמכות ומוכרים כמקבילים בחוזר משרד הבריאות,)); ג) בדיקה מולקולרית: בדיקת מולקולרית הגברת חומצה גרעינית (NAAT), כגון תגובת שרשרת פולימראז הפוכה של טרנסקריפטאז (RT-PCR), הגברה איזותרמית בתיווך לולאה (LAMP) וטכניקות הגברה בתיווך תעתיק (TMA)) המשמשות לאיתור נוכחות של חומצה ריבונוקלאית מסוג SARS-CoV-2 (RNA), המוכרת על ידי רשות הבריאות ומתבצעת על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות או נושאים אחרים הנראים מתאימים על ידי משרד הבריאות; ד) בדיקת אנטיגן מהירה: בדיקה המבוססת על זיהוי חלבונים ויראליים (אנטיגנים) על ידי בחינת זרם חיסוני לרוחב, המוכרת על ידי רשות הבריאות ומתבצעת על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות או נושאים אחרים הנראים מתאימים על ידי משרד הבריאות; ה) פלטפורמת הלאום לאישור ירוק דיגיטלי (פלטפורמה לאומית-DGC) להנפקת ואימות של אישורי ירוק COVID-19: מערכת מידע לאומית לנושא, אימות וקבלה של אישורי COVID-19 הניתנים לפעולה ברמה הלאומית והאירופית, באמצעות מימוש התשתית של מערכת כרטיסי הבריאות, על ידי החברה המוזכרת בסעיף 83, ​​פסקה 15, לחוק הגזירה מיום 25 ביוני 2008, נ. 112, הוסב, עם שינויים, על פי החוק 6 באוגוסט 2008, נ. 133, ומנוהלת על ידי אותה חברה מטעם משרד הבריאות, הבעלים של הטיפול בנתונים שנאספו והופקו על ידי אותה פלטפורמה. 2. האישורים הירוקים ל- COVID-19 מאשרים אחד מהתנאים הבאים: א) התרחש חיסון נגד SARS-CoV-2, בסוף המחזור שנקבע; ב) נרפא מ- COVID-19, עם הפסקת הבידוד בו זמנית שנקבעה בעקבות הדבקה ב- SARS-CoV-2, מסודר בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזרי משרד הבריאות; ג) ביצוע בדיקת אנטיגן מהירה או מולקולרית, האחרונה גם בדגימות רוק ובהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוזר משרד הבריאות, עם תוצאות שליליות לנגיף SARS-CoV-2. 
  ((c-bis) ריפוי התרחש לאחר מתן המינון הראשון של החיסון או בתום הקורס שנקבע.)) 
 3. ההסמכה הירוקה ל- COVID-19 המונפקת על בסיס התנאי המפורט בפסקה 2, א), תקפה למשך שנים-עשר חודשים ממועד סיום מחזור החיסונים והיא ניתנת אוטומטית לגורם המעוניין, בנייר או בדיגיטל. , על ידי מתקן הבריאות או על ידי איש המקצוע המבצע את החיסון ובמקביל לחיסון, בסוף המחזור שנקבע. הסמכת ה- COVID-19 הירוקה שאליה מתייחסת בתקופה הראשונה ניתנת גם במקביל למתן המינון הראשון של החיסון ותוקפה החל מהיום החמש עשרה שלאחר הטיפול ועד למועד המתוכנן להשלמת מחזור החיסונים, אשר יש לציין באישור בעת ההנפקה. ההסמכה הירוקה ל- COVID-19 אליה התייחסה בתקופה הראשונה ניתנת גם במקביל למתן מנה אחת של חיסון לאחר זיהום SARS-CoV-2 קודם והיא תקפה. ((מאותה הנהלה)). במקביל לנושא, מתקן הבריאות הנ"ל, או איש מקצוע בתחום הבריאות הנ"ל, גם באמצעות מערכות המידע האזוריות, הופך את ההסמכה הזו לרשומת הבריאות האלקטרונית של האדם הנוגע בדבר. ההסמכה המוזכרת בפסקה זו מפסיקה להיות בעלת תוקף אם, במהלך תקופת תוקפו של אותו, הצד המעוניין יזוהה כמקרה חיובי הניתן ל- SARS-CoV-2. 4. אישור ה- COVID-19 הירוק המונפק על בסיס התנאי המפורט בפסקה 2, אות ב), תקף למשך שישה חודשים מיום הריפוי המוזכר בפסקה 2, ב), והוא ניתן בתאריך בקשת הצד המעוניין, בנייר או בפורמט דיגיטלי, על ידי המתקן בו התקיים אשפוז החולה שנפגע מ- COVID-19, או, עבור מטופלים שאינם מאושפזים, על ידי רופאים כלליים ורופאי ילדים על פי בחירה חופשית וכן על ידי מחלקת המניעה של חברת הבריאות המקומית המוסמכת מבחינה טריטוריאלית, והיא זמינה בתיק הבריאות האלקטרוני של הצד המעוניין. ההסמכה המוזכרת בפסקה זו מפסיקה להיות בעלת תוקף אם, במהלך תקופת תוקפו של שישה חודשים, הצד המעוניין יזוהה כמקרה חיובי הניתן ל- SARS-CoV-2. אישורי הריפוי שהונפקו לפני מועד כניסתו של צו זה לתוקף תקפים למשך שישה חודשים מהמועד המצוין באישור, אלא אם הנושא יזוהה מחדש כמקרה חיובי של SARS-CoV-2. 
 ((4-bis. לאנשים שזוהו כחיוביים ל- SARS-CoV-2 לאחר היום הארבע עשר מתן המינון הראשון של החיסון, כמו גם בעקבות הקורס שנקבע, ניתנת גם הסמכה ירוקה ל- COVID-19 המכונה באות c-bis), שתוקפו למשך שנים עשר חודשים מיום הריפוי.)) 
 5. הסמכה הירוקה ל- COVID-19 המונפקת על בסיס התנאי המפורט בפסקה 2, אות ג), בעלת תוקף של ארבעים ושמונה שעות מביצוע הבדיקה והיא מופקת, לבקשת הצד המעוניין, ב נייר או פורמט דיגיטלי, על ידי מתקני בריאות הציבור, על ידי גורמים פרטיים מורשים או מוסמכים ועל ידי בתי מרקחת המבצעים את הבדיקות המפורטות בפסקה 1, אותיות ג) ו- ד), או על ידי רופאים כלליים או רופאי ילדים לפי בחירה חופשית. 6. עד לאימוץ הגזירה המוזכרת בפסקה 10, האישורים הירוקים של COVID-19 שהונפקו בהתאם לפסקה 2 מדווחים על הנתונים המצוין באישורים הדומים שהונפקו בהתאם לאינדיקציות של שירותי הבריאות האזוריים השונים. 6-BIS. הצד המעוניין זכאי לבקש שחרור הסמכה חדשה של ירוק COVID-19 אם הנתונים האישיים המדווחים באישור אינם, או אינם עוד, מדויקים או מעודכנים, או אם ההסמכה אינה זמינה לו עוד. 6-טער. המידע הכלול באישורים הירוקים של COVID-19 המוזכרים בפסקה 2, כולל מידע בפורמט דיגיטלי, נגיש לאנשים עם מוגבלויות ומדווח, בפורמט קריא, באיטלקית ובאנגלית. 7. מי שכבר סיים את מחזור החיסונים במועד כניסתו של צו זה לתוקף, יכול לבקש אישור COVID-19 ירוק מהמבנה שסיפק את הטיפול הבריאותי או מהאזור או המחוז האוטונומי שבו המבנה מבוסס. 8. אישורי ה- COVID-19 הירוקים המונפקים בהתאם לחוק התקף במדינות החברות באיחוד האירופי מוכרים כמקבילים לאלו הנוגעים למאמר זה ותקפים לצו זה אם הם עומדים בקריטריונים המוגדרים בחוזר. של משרד הבריאות. אישורים המונפקים במדינה שלישית בעקבות חיסון המוכר באיחוד האירופי ומאומתים על ידי חברה באיחוד, מוכרים כשווים לאלה הנמצאים תחת מאמר זה ותקפים לצו זה אם הם עומדים בקריטריונים המוגדרים ב חוזר. של משרד הבריאות. 8-BIS. על מנת להבטיח שמשפחות המטיילות במדינות החברות באיחוד האירופי יישארו מאוחדות, קטינים המלווים את ההורה או ההורים אינם נדרשים לעבור הסגר או בידוד עצמי מסיבות נסיעות אם חובה זו אינה מוטלת על ההורה או הילדים. החזקת תעודת חיסון או תעודת התאוששות. הדרישה לעבור בדיקת זיהום SARS-CoV-2 מסיבות נסיעה אינה חלה על ילדים מתחת לגיל שש. 9. הוראות סעיפים 1 עד 8 ממשיכות לחול כאשר הן תואמות את תקנות (האיחוד האירופי) 2021/953 ו- 2021/954 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 14 ביוני 2021. 10. עם צו נשיא מועצת השרים, שאומצה בשיתוף שרי הבריאות, על חדשנות טכנולוגית והמעבר הדיגיטלי ושל הכלכלה והאוצר, לאחר התייעצות עם הערב להגנה על נתונים אישיים, המפרט הטכני הוא כדי להבטיח הדדיות בין האישורים הירוקים ל- COVID -19 לבין הפלטפורמה הלאומית -DGC, כמו גם בין הפלטפורמות הדומות שהוקמו במדינות החברות האחרות באיחוד האירופי, דרך השער האירופי. אותה צו מעידה על הנתונים המעובדים על ידי הפלטפורמה ועל אלה שיש לדווח עליהם באישורים הירוקים של COVID -19, על נהלי עדכון האישורים, המאפיינים ומצבי ההפעלה של הפלטפורמה הלאומית -DCG, מבנה המזהה הייחודי גרין אישורים COVID-19 והברקוד הניתן להדפסה המאפשר לך לאמת את האותנטיות, התוקף והתקינות של אותם, את האינדיקציה של הנבדקים האחראים על בדיקת האישורים, זמני השמירה של הנתונים שנאספו לצורך הנפקת האישורים. , והאמצעים להבטחת ההגנה על נתונים אישיים הכלולים באישורים. לצורכי השימוש הצפויים לאישורים הירוקים של COVID-19, המסמכים שהונפקו מיום כניסתו של צו זה לתוקף תקפים, בהתאם לפסקאות 3, 4 ו -5, על ידי מבני בריאות ציבוריים ופרטיים, על ידי בתי מרקחת, ניתוח מעבדות, רופאי משפחה ורופאי ילדים בחירה חופשית המאשרים או מדווחים על אחד התנאים המוזכרים בפסקה 2, אותיות א), ב) ו- ג). 10-BIS. ((, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies ו- 9-septies)) של צו זה, כמו גם מאמר 1-bis לחוק הצו 1 באפריל 2021, נ. 44, הוסב, עם שינויים, על פי החוק 28 במאי 2021, נ. 76. כל שימוש אחר או חדש באישורים ירוקים של COVID-19 מסופק אך ורק על פי חוקי המדינה. 11. אסור שמאמר זה יביא לעול חדש או גדול יותר עבור כספי הציבור והממשלות הנוגעות בדאגה יבטיחו את יישומן בגבולות המשאבים הקיימים לפי החקיקה הנוכחית. 
קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.