חוזר משרד הבריאות נ. 25233 מיום 16-08-2017

חוזר משרד הבריאות נ. 25233 מיום 16-08-2017

{cbdocembed url="https://www.corvelva.it/images/doc/legale/119-2017/Circolare_Ministero_della_Salute_n-25233_del_16-08-2017.pdf"}

הורדה
קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.