MIUR Veneto - חוזר מיום 28 בדצמבר 2017

MIUR Veneto - חוזר מיום 28 בדצמבר 2017

אנו מפרסמים את התקשורת האחרונה של משרד בית הספר האזורי ונטו, שכפי שנצפה מאיתנו, אינו מבין לחלוטין את משמעות המועד האחרון מיום 10 במרץ 2018, ומשמעותו היא כמועד לבדוק את מצב החיסון של כל החברים, ולא רק את מנויי ההסמכה העצמית. מכוון להעביר את מצב החיסון בתאריך ה- 10/09/17.

אנו מודיעים לכם כי קורבלבה נוקטת בצעדים להפקת דעה משפטי בעניין זה, אשר יירשם באזור ונטו, להנהלת MIUR האזורית, ולהנהלת אזור המטבע הכלכלי האזורי, כמו גם לבקש בתורו התערבות מגינה על ידי הערב לפרטיות !!!

אנו כמובן נעדכן אותך.


הורדה: MIUR Veneto - חוזר מיום 28 בדצמבר 2017

 

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.