חוק הגזרה 1 באפריל 2021, נ. 44

חוק הגזרה 1 באפריל 2021, נ. 44

אמצעים דחופים לבלימת מגיפת COVID-19, בתחום החיסונים נגד SARS-CoV-2, צדק ותחרויות ציבוריות.

(21G00056) (סדרה כללית של GU מס '79 מיום 01-04-2021)

קישור היומן הרשמי

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.