שותף לקואליציה

שותף לקואליציה

מדור "שותף לקואליציה" אוסף את המציאויות שברמות שונות יש שיתוף פעולה פעיל ומטרה משותפת. אנו גאים לשתף פעולה עם אנשים בכל רחבי העולם למען המשימה של העמותה שלנו, חופש הבחירה בתחום הטיפולי.

בחלק זה של אתר האינטרנט מוצגות שותפויות קואליציוניות שונות עם קבוצות ועמותות שאנו גאים בכך שאנו משתפים פעולה באופן פעיל ונלחמים יחד למען חופש הבחירה בתחום התרפוטטי.

תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
המסלק
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.