Italian Italiano
שותף לקואליציה

מדור "שותף לקואליציה" אוסף את המציאויות שברמות שונות יש שיתוף פעולה פעיל ומטרה משותפת. אנו גאים לשתף פעולה עם אנשים בכל רחבי העולם למען המשימה של העמותה שלנו, חופש הבחירה בתחום הטיפולי.

בחלק זה של אתר האינטרנט מוצגות שותפויות קואליציוניות שונות עם קבוצות ועמותות שאנו גאים בכך שאנו משתפים פעולה באופן פעיל ונלחמים יחד למען חופש הבחירה בתחום התרפוטטי.

תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
המסלק
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה
תמונה

הירשמו לניוזלטר

זכור לאשר את המנוי שלך באמצעות הקישור שתמצא בהודעות הדוא"ל ששלחנו לך

0
שיתופים

מעוניינים?

עקוב אחרינו גם בערוצים החברתיים שלנו ...

0
שיתופים