מהם חיסוני אדמת?

מהם חיסוני אדמת?

מהם חיסוני אדמת?

אין חיסון חד ערכי נגד אדמת בשוק באיטליה והניסוחים האפשריים הם תלת ערכיים (חצבת, אדמת, חזרת) או ארבע ערכי (חצבת, אדמת, חזרת, אבעבועות רוח).


חיסוני MMR (חצבת, אדמת, חזרת)


חיסוני MMRV (חצבת, אדמת, חזרת, אבעבועות רוח)

מומלץ לקרוא גם...

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.