מהם החיסונים נגד אבעבועות רוח?

מהם החיסונים נגד אבעבועות רוח?

מהם החיסונים נגד אבעבועות רוח?

חיסונים חד ערכיים


חיסוני MMR (חצבת, אדמת, חזרת)


חיסוני MMRV (חצבת, אדמת, חזרת, אבעבועות רוח)

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.