Network Inc. (AVN) מצטרפת ל"שותף הקואליציה "של קורבלבה.

Network Inc. (AVN) מצטרפת ל"שותף הקואליציה "של קורבלבה.

בשנת 2017 העמותה האוסטרלית "Network Vaccination-risk Network Inc." היא צדד איתנו באחד מכתב פתוח המוקדש לנו בקורבלה, ובאופן כללי יותר לאזרחים איטלקים הנלחמים למען חופש הבחירה. היום, לאחר שביצענו שיתוף גדול יותר בפרויקטים עם AVN, החלטנו לשאול אם הם רוצים להיות חלק מה"שותף לקואליציה"ונכבוד עלינו שהם קיבלו.

מציאות חשובה נוספת הצטרפה למאבקנו, אנו לא לבד בדרך זו.

רשת סיכוני חיסון אוסטרלי בע"מ