תקשורת

קורבלבה וצרכני אירופה: צעד חדש להרחבת הקרב

קורבלבה וצרכני אירופה: צעד חדש להרחבת הקרב

לכל החברים והתומכים שלנו,

במטרה להרחיב את שיתופי הפעולה ואת המגעים עם עמותות, גופים וועדות הנלחמים להגנת זכויות האזרח / הצרכן, אנו מודיעים לכם שלקורבלבה יש את הכבוד להיות מזוהה עם איגוד הצרכנים האירופי, ארגון איגודים, עם נקודת מבט אירופית, הפועלת להגנה על זכויות הצרכן ביחס מיוחד לנושאים סביבתיים כמו זיהום, בריאות ומידע מדעי.

במשך שנים רבות צרכנים אירופיים ממלאים עמדה מרכזית בנושאים החיוניים עבורנו, נכון לעכשיו היא מרוכזת מאוד, יחד עם מציאויות רבות המתנגדות לטכנולוגיית 5G וההתאחדות הרפואית לאיכות הסביבה, בנושא האלקטרוסמוג אך מבלי להשאיר אחרים חשופים נקודות תשומת לב בנוגע לגיאופוליטיקה חברתית-סביבתית.

אנו חוזרים ומדגישים את התפיסה העומדת מאחורי הפעולות הללו שאנו מבצעים: עקרון זהירות, זכות לבריאות הפרט וחופש הבחירה הם נושאים בסיסיים המאחדים אותנו עם עמותות ותנועות רבות אחרות שכרגע נלחמות כמונו בנושאים קשורים, צירוף מקרים ולעתים קרובות ניתן להרחיקו מעצמו.

על ידי שילוב של קולותינו וחוזקותינו, עם סינרגיה של כוונה שיכולה להעשיר אחד את השני, יהיו לנו תוצאות פורות לאורך זמן מנקודת המבט של כמות הפעולות שאנו יכולים לבצע.

אם לבדנו איננו שומעים, ביחד אנו יכולים להפוך לאותה קבוצת לחץ, לובי, המסוגלת להזיז את מצפוני הקהילה על ידי מיקוד הזרקורים בנושאים העומדים בבסיס הבריאות ובעיקרון הזהירות.

צוות קורבלבה


הודעה לעיתונות של הצרכנים האירופיים

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.