חיסון

תוצאות ראשונות בפרופיל ההרכב הכימי Infanrix Hexa

תוצאות ראשונות בפרופיל ההרכב הכימי Infanrix Hexa

אנו מתארים כמה נקודות שמעסיקות אותנו, אנו צופים שכאשר התחלנו את הניתוחים הללו, ממטגנומיקה לכימיה עכשווית, היו לנו שאלות רבות ורק חיפשנו תשובות ... עם התוצאות הראשונות יש לנו שאלות עוד יותר ומעל לכל חששות!

לחקירה האיכותית-כמותית של תרכובות אורגניות חשיבות רבה בתחום הפרמקולוגי. ישנן בעיות בטיחות אפשריות הנובעות מתהליכי ייצור חדשים ומהמאפיינים המבניים והביולוגיים המורכבים של המוצרים.

מכאן נובע כי הדברים הבאים נמצאו בחיסון:

 • זיהומים כימיים מתהליך הייצור או מזיהום צולב עם קווי ייצור אחרים
 • רעלים כימיים
 • רעלנים לפפטיד חיידקי
 • מקרומולקולת בלתי מסיסת וניתנת לעיכול המגיבה לבדיקת החלבון אך אינה מוכרת על ידי מאגרי חלבונים.

נוכחות של:

 • אנטיגנים חלבונים של טוקסואידים לדיפתריה, טטנוס, שעלת, דלקת כבד B, Haemophylus influenzae B, Poliomyelitis 1-2-3
 • פורמלדהיד וגלוטרלדהיד, פנוקס-אתנול, שאריות אנטיביוטיות המצוינות בתרכובת

ישנם שישה אנטיגנים המצויים בחיסון Infanrix Hexa: הרעלנים לטטנוס, דיפטריה ושעלת, האנטיגנים D משלושת נגיפי הפוליו-מיאליטיס, החלבונים המתקבלים על ידי הנדסה גנטית להפטיטיס B והפוליסכרידים של המופילוס הקשורים כימית לטטנוס טוקסיד כמוביל. כדי ליצור טוקסואידים יש צורך בטיפול עם פורמלדהיד וגלוטרלדהיד אשר אמור לאפשר ביטול רעילות תוך שמירה על יכולתם לעורר נוגדנים מגנים מפני הרעלים המקוריים.

מה שציפינו למצוא היו שלושת הטוקסואידים והאנטיגנים האחרים שלא שונו על ידי טיפולי פורמלדהיד וגלוטרלדהיד, המופרדים זה מזה וניתנים לעיכול על ידי האנזים הספציפי לחלבונים (טריפסין). במקום זאת, נמצא פולימר אמיתי, בלתי מסיס ובלתי ניתן לעיכול, המורכב ממערכת האנטיגנים המקושרים כימית (שיוגדרו אם הם קיימים כמצבר של האנטיגנים הבודדים או כמיקרו-מולקולה יחידה), עליהם נמצא מידע גם בספרות אנטיגנים בודדים. 1-2
מקרו-מולקולה זו לא הוכרה בשום דרך על ידי מאגרי מידע של חלבונים, ולמעשה מתברר שהיא תרכובת מוצקה בעלת מבנה כימי לא ידוע.

המסיסות של חלבונים והאפשרות לעכל אותם (כלומר לחתוך אותם לשברי פפטיד קטנים) הם שני המאפיינים האופייניים לחלבונים, המאפשרים לנו לא ללמוד אותם בשיטות לניתוח חלבונים. אך גם הם מהווים דרישה הכרחית לאינטראקציה עם מערכת החיסון ליצירת נוגדנים מגנים, מכיוון שאם מבנה החלבון שונה באופן עמוק בהשוואה לזה המקורי, אפילו הנוגדנים שנוצרים שונים לחלוטין מאלו שמסוגלים לתקוף את האנטיגנים המקוריים הגורמים למחלות.

מכיוון שפולימר זה שנתקלנו בו, הנגזר מתערובת האנטיגנים, אינו שונה רק מנקודת המבט של התצורה המרחבית אלא מעל לכל הוא שונה מנקודת המבט הכימית, אנו יכולים לומר שאיננו נוכחים של אנטיגנים הדומים לאלו המקוריים אלא לתרכובת עם רעילות ויעילות בלתי ידועות ובלתי צפויות.

בנוסף לעובדה שבאמת לא התגלו אנטיגנים לחיסון, נמצאו 65 אותות של מזהמים כימיים, מהם 35% ידועים, כלומר מוכרים בהשוואה למאגרי המידע; בין אלה אנו מוצאים שאריות עיבוד שונות, וזיהום צולב מקווי ייצור אחרים, שזיהוים יאומת בניתוח האנליטי ברמה השנייה (כלומר עם תקני בקרה).

בין האותות הללו אותרו 7 רעלים כימייםשמקורם ככל הנראה בתהליך עיבוד האנטיגן או מתהליכי ייצור אחרים המצויים באתר ייצור החיסונים; נראה כי הרעלים הללו שעדיין לא הוגדרו במבנה ברורים נובעים בחלקם מתגובת הפורמלדהיד, הגלוטרלדהיד וצינוגן ברומיד עם מזהמים כימיים אחרים שנמצאים בחיסון. מודגש כי לרוב הרעלים הללו יש רעילות מבוססת ומפורסמת בפאבכם 3 או Toxnet 4 e מהווים בעיית אבטחה משמעותית.

פפטידים חופשיים שונים (כלומר שברים קצרים של שרשראות חומצות אמיניות) ממקור חיידקי, נבעו ממחקר של חלק החלבון והפפטיד, אשר מגיעים אפוא מתאי תרבית חיידקים לצורך מיצוי אנטיגנים. פפטידים חיידקיים מדווחים בספרות כאלרגנים פוטנציאליים 5 ומסוגלים לגרום לתגובות אוטואימוניות 6 ואלה גם מהווים א נושא הבטיחות שיהיה צורך להתברר מול גורמי הרגולציה.

נחזור לשני העמודים העיקריים שגרמו לנו להתחיל בנתח זה ולחזור על המושג שבא לידי ביטוי הראיון האחרון בכתב העת המדעי היוקרתי Nature: אנו חוקרים את יעילותם ובטיחותם של החיסונים ובמציאות קשה להבין כיצד ניתן לומר כי החיסון הזה מסוגל ליצור נוגדנים מגנים מפני שש המחלות שלגביהם אנו מגנים על עצמנו קשה עוד יותר להבין כיצד ניתן לקבוע כי אשכול זה אינו רעיל אצל תינוקות שכן מדובר ב -6 אנטיגנים נוירוטוקסיים הקשורים זה לזה.

ה- Hexa המשושה Hexavalent, לשיטה שביצענו, משאיר ספק עצום הן באפקטיביות והן בבטיחותו ...

אנו מבטיחים לכם דבר אחד: לא נעצור.


 הורדה: CORVELVA-דו"ח-ניתוח-הרכב כימי-Infanrix-Hexa.pdf


ריפרימינטי

 1. J Chromatogr B ניתוח טכנולוגיה Biomed Sci. 2017 1 ביוני; 1054: 80-92 - שימוש משולב בכלים אנליטיים לבדיקת רעלן לטטנוס ומבנים טוקסיד טטנוס.
 2. חיסון. 2007 8 במרץ; 25 (12): 2213-27. - חקירת מנגנון ניקוי רעלים של רעלן טטנוס שטופל בפורמלדהיד.
 3. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
 4. https://toxnet.nlm.nih.gov/
 5. Int J Med מיקרוביול. 2018 אוגוסט; 308 (6): 738-750. - החיפוש אחר אלרגנים לחיידקים.
 6. מיקרוביול קדמי. 2017 9 באוקטובר; 8: 1938 - רצפים חולניים מציעים חיקוי מולקולרי בין פפטידים מיקרוביאליים לאנטיגנים עצמיים: אפשרות לסיתור חיסון אוטומטי.

תובנה

לחיסון Infanrix Hexa יש את ההרכב הבא, אנו מעתיקים נאמנה מגליון הנתונים הטכני הנוכחי גליון הנתונים של היצרן:

חיסון אינפריקס הקסה 01


תכשיר האנטיגן המופיע להלן הוא המצוין בדוח EMA לקבלת אישור שיווק של אינפראנס הקסה. 1

רעיל לדיפתריה: Toxoid דיפטריה מתקבל על ידי הפעלת הרעלן (המיוצר על ידי Corynebacterium diphtheriae) עם פורמלדהיד בטמפרטורה של 37 מעלות צלזיוס בסביבה מעט בסיסית ואז נספג על מלחי אלומיניום (הידרוקסיד ופוספט)

טוקסיד טטנוס: הטוקסואיד טטנוס מתקבל באותו פרוצדורה כמו הטוקסואיד דיפטריה (קלוסטרידיום טטאני הוא חיידק ספוגוגני אנאירובי מחייב ומייצר טטנוספאסמין, רעלן נוירוטרופי הפועל על ידי חסימת הסינפסות המעכבות את התכווצות שרירי הרפלקס)

טוקסואיד שעלתי: מרכיבי החיסון לשעלת תאית מתקבלים על ידי מיצוי וטיהור תרביות שלב I של שעלת בורדלה (קוקובצילוס אירובי, המסוגל לייצר ארבעה רעלים: רעלן שעלת, רעלן אדנילט ציקלזה, רעלן דרמוקרוט, ציטוטוקסין קנה הנשימה ושני סוגים של ליפופוליסכריד; לצורך הכנת החיסון התאי מטוהרים ומשתמשים רק רעלן שעלת), ואחריו ניקוי רעלים בלתי הפיך של רעלן שעלת באמצעות טיפול בגלוטרלדהיד ובפורמלדהיד וטיפול בפורמלדהיד של רכיבי ההמגלוטינין והפרטקטין; לאחר מכן נספגים הרכיבים השונים על מלחי אלומיניום.

אנטיגן משטח הפטיטיס B: זה מופק מתרבויות שעברו שינוי גנטי Saccharomyces cerevisiae המקודד את הגן אנטיגן המשטח העיקרי של נגיף הפטיטיס B; אנטיגן זה מטוהר בצעדים כימיים-פיסיים שונים ומתכנס באופן ספונטני לחלקיקים כדוריים בקוטר של כ 20 ננומטר המכיל את האנטיגן הפוליפפטיד ומטריצה ​​פוספוליפיד. לאחר מכן נספג אנטיגן זה בסביבת אלומיניום פוספט.

נגיף הפוליו (לא פעיל): חיסון סאלק, או פוליו אינו פעיל (IPV), מבוסס על שלושה זני התייחסות פראיים וארסיים: מהוני (פוליווירוס סוג 1), MEF-1 (פוליווירוס מסוג 2) וסאוקט (פוליווירוס מסוג 3), שגדלו קו תאים VERO: זהו קו תאים מונצח שהושג בשנת 1962 מכליותיהם של קופים אפריקאים בוגרים (vervets); לייצור החיסון התאים עוברים 130-140 מעברי התפשטות, (ריבוי נמוך של התפשטות), יש לציין שמעבר ל 200 המעברים קו התא הופך להיות מסרטן בעכברים; אמצעי התרבות לצמיחת קו VERO הוא ממוצא מן החי (ולכן יש לבדוק אותו בנוכחות נגיפים ופריונים מזהמים), ואילו לצמיחת הנגיף משתמשים במדיום 199 שאינו מכיל חומרים שמקורם מן החי. לאחר הבידוד והטהרה, נגיפים חיים מופעלים באמצעות פורמלדהיד.
ממה שידוע ה- EMA, החיסון אינו מכיל את הנגיפים ככאלה, אלא את החלבונים המיוצרים על ידי שלושת הזנים, הנקראים אנטיגן D; חלבונים אלה נוצרים לפני הטיפול בפורמלדהיד וגלוטרלדהיד, אשר תפקידם להפעיל את הרעלנים, ולהשמיד את כל החומר הגנטי, המגיע מתאי Vero, פוטנציאל מסרטן, אך גם זה של נגיפי הפוליו-מיאליטיס.

פוליסכריד מסוג Haemophilus influenzae סוג b: הוא מוכן מהזן החיידקי Hib 20,752 (ישנם זנים לא קפסולים, שאינם ניתנים להקלה, וכמוסות, המובחנות בצורה אנטיוגנית בשישה סוגים שונים המכונים אותיות האלף-בית מא 'עד ו'. הזיהומים השכיחים והפחות חמורים הנגרמים על ידי Hib הם אלה המשפיעים על דרכי הנשימה העליונות, ולרוב נתמכים על ידי כמוסות שאינן כמוסות. זיהומים פולשניים, כמו דלקת קרום המוח, נגרמים במקום זאת בעיקר על ידי כמוסות כמוסות, בעיקר מסוג ב).
הפוליסכריד מתקבל מגידול זן החיידק במדיום תרבות סינתטי ולאחר הפעלה עם ציאוגן ברומיד ומגזוזה בעזרת מרווח הידרזיד-אדיפי הוא משולב עם טוקסיד הטטנוס באמצעות עיבוי קרבמדי; לאחר הטיהור, הקונוג'וגאט נספג על מלחי אלומיניום ואז מורכב מ lyophilized בנוכחות לקטוז כמייצב. ההתייחדות לטוקסואיד טטנוס נחוצה בכדי להעניק אנטיגיניות לפוליסכריד מכיוון שהיא משנה את הפוליסכריד מאנטיגן עצמאי T לאנטיגן תלוי T.

מוצר מוגמר: הריכוזים הסטריליים שנספגים באלומיניום של DT, PT, FHA, PRN ו- HBsAg והרכיב הטריוולנטי של IPV מעורבבים בתמיסה סטרילית של נתרן כלורי ומים להזרקה ומתווספים לתמיסה סטרילית של 2-פנוקס-אתנול.
2-פנוקס-אתנול הוא חומר אנטי-מיקרוביאלי, והוא מתווסף למוצר המוגמר מכיוון שעיקור סופי על ידי סינון של רכיב DTPa-HBV-IPV אינו אפשרי והפחתת ההשעיה עלולה להסוות זיהום מיקרוביאלי.

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.

0
התפללתי