נגד שפעת

נגד שפעת

תרסיס לאף Fluenz Tetra - AstraZeneca

חיסון לשפעת (חי מוחלש, אף)

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה


ואקסיגריפ טטרה - סאנופי

חיסון נגד שפעת רב תכליתי (הוכן עם נגיפים מקוטעים "מפוצלים" לא פעילים)

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה


Influvac S Tetra - Mylan Ire Healthcare Limited

חיסון לשפעת (אנטיגן עילי, אינו פעיל)

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה


Influvac S - Mylan ITALIA Srl

חיסון לשפעת (אנטיגן עילי, אינו פעיל)

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה

 

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.