מהם החיסונים נגד הפטיטיס B?

מהם החיסונים נגד הפטיטיס B?

מהם החיסונים נגד הפטיטיס B?

חיסון הפטיטיס B מכיל רק אחד מהחלבונים של הנגיף. פעולתו נתמכת על ידי מלח אלומיניום. החיסון קיים הן בנפרד והן בשילוב עם hexavalents לתינוקות

חיסונים חד-רכיבים


חיסונים משושה (טטנוס, דיפטריה, שעלת, הפטיטיס B, פוליו והמופילוס שפעת סוג b)

קרא גם...

מומלץ לקרוא גם...

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.