מחומש (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-היב)

מחומש (דיפתריה-טטנוס-שעלת-פוליו-היב)

Pentavac - Sanofi Pasteur MSD - בוטל ואינו למכירה יותר

חיסון נגד דיטריה, טטנוס, שעלת (רכיב סלולרי), חיסון נגד פוליו (לא פעיל) ואנטי-המופילוס שפעת מסוג b מצומד (adsorbed)

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.