אבעבועות רוח (חד-וולנטי)

אבעבועות רוח (חד-וולנטי)

Varilrix - GlaxoSmithKline

זן חיסון נגד אבעבועות רוח חי מנוכה זן OKA המיוצר על תאים דיפלואידים

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה


Varivax - סאנופי פסטר MSD

זן חיסון נגד אבעבועות רוח חי נחל זן OKA / Merck המיוצר על תאים דיפלואידים

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.