חצבת, חזרת, אדמת

שהחיסון נגד חזרת קשור לירידה בחסינות וזיהום א-סימפטומטי?

שהחיסון נגד חזרת קשור לירידה בחסינות וזיהום א-סימפטומטי?

מחקר תצפיתי ופרוספקטיבי נערך בסין בין 2015 ל-2016 מכיוון ש"שכיחות החזרת עדיין הייתה גבוהה והשכיחות האפידמיולוגית עברה לקבוצות הגיל המבוגרות... התרחשה תוך שנה ב-8,8% מהילדים שקיבלו מנת MMR. מסקנות: ילדים שקיבלו מנת MMR בגן ובבית הספר היסודי היו בסיכון גבוה לזיהום חזרת וירידה בחסינות לאורך זמן.

מקור: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29478347/

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.