תובנה

טטנוס (חד-וולנטי)

טטנוס (חד-וולנטי)

אנטטל - GlaxoSmithKline

חיסון טטנוס שהוכן מרעל טטנוס מטוהר, מופעל על ידי חום ופורמלדהיד. לאחר מכן מתווספים אלומיניום הידרוקסיד לחיסון על מנת להגביר את כוחו החיסוני.

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה


Imovax טטנוס - סאנופי פסטר MSD

חיסון טטנוס, טטנוס אנטוקסין מטוהר ונספג על אלומיניום הידרוקסיד.

AIFA Data Bank - RCP / עלון להמחשה

 

 

קורבלבה

פרסם את מודול התפריט למצב "offcanvas". כאן אתה יכול לפרסם גם מודולים אחרים.
למד עוד.