חיסונים נקיים? עמדתו של קורבלבה

חיסונים נקיים? עמדתו של קורבלבה

מאז שיצא המוטיב "חיסונים נקיים", מעולם לא הרגשנו שאנחנו חייבים לנקוט עמדה בנושא.

עם זאת, הבנו שבעצם זה הנחנו שעמדתנו ביחס לחיסונים הייתה ברורה ... לאחרונה הבנו שאולי זה לא המקרה! אז בואו נדבר כאן על משמעות חופש הבחירה עבור קורבלבה.

משמעות חופש הבחירה היא שאיש, מכל סיבה שהיא בעולם, אינו חייב, יכול להיות מחויב, ליטול תרופה או בכל מקרה לקבל טיפול רפואי או בריאותי כלשהו על גופם. הפגיעות בגוף היא נושא רחב בהרבה מזה הטמון בחיסונים בלבד ומי שמעריך כיום את האיום הנשקף מחובת חיסון המונית, אולי, לדעתנו, צריך להרחיב מעט את אופקיו ולחשוב אילו תרחישים יכולים לפתוח ברגע שאושרה האפשרות להטיל טיפול רפואי או כל סוג אחר בגופו של כל אחד ואכן פונה סופית באמצעות המכס. עם זאת, עמדתו של קורבלבה תמיד הייתה מאוד ביקורתית כלפי חיסונים, שנועדה בדיוק כטיפול מונע: קריטי מבחינת התועלת, קריטי מבחינת הבטיחות, קריטי מבחינת היעילות.

זה לא אומר שאנחנו רוצים לבטל חיסונים, לא, זה אומר שאנחנו טוענים ומאמינים מקדשים את זכותם של אנשים לקבל מידע הולם ולהיות מסוגלים לבחור על סמך מידע זה. אנו גם רואים כי חובה מצד המוסדות לרדת לעומק כל בעיה העולה מתרגול החיסון מכיוון שאנו במצב הפוך כיום, כלומר המוסדות אינם שולטים בשום דבר ואכן עושים הכל כדי לחפות, מסתירים את הכל מתחת לשטיח מה שהחיסונים מביאים עמם הוא מזיק, ובמקביל הם מנסים להרחיב את חובת החיסון למגוון רחב יותר של אוכלוסייה, במצב כזה לדעתנו אין צורך לומר "כן לחיסונים אלא שהם נקי "מכיוון שזה כמו להודות באפשרות שאם יש להכניס לגופנו תרופה או תרופה נתונה כלשהי של חומר או" דבר "אחר, אם זה נקי ואם הוא בטוח, זה בסדר ומקובל! אבל לא! זה לא מקובל עלינו, אסור שזה יהיה לעולם, יהיה אשר יהיה: זה יכול להיות גם הדבר המופלא ביותר בעולם אבל אני, אדם חיוני, יש לי את הזכות ואני חייבת להיות לי הזכות להגיד לא!

הניסיון, במיוחד בתחום הרפואי-מדעי, מלמד אותנו שייתכן שמה שאנחנו מכירים כיום אינו זהה למה שנגלה מחר, אך בכל מקרה ללא קשר לכך, הרעיון שכל אחד צריך להיות חופשי ואדון משלו אסור לו להיות חסר. גוף: אין לאפשר לאף מדינה או ממשלה או מדינה להיפטר ממנה כרצונה. המדע טעה פעמים רבות, וגם אם הוא אינו טועה, אני בן אדם חייב להעמיד פנים שיש לי חופש בחירה לגבי עצמי (וכמובן, בענייננו, על ילדים, מכיוון שאנו אחראים עליהם בלבד, אלה שאוהבים אותם, היחידים שיטפלו ברווחתם והיחידים שיעמודו בכל נזק שייגרם להם, לבדם, בלבד).

לכן, חברים, קורבלבה היא בחירה חופשית מכיוון שההטבעות אינן מיועדות לנו;
בחירה חופשית גם להטיל ספק בכל דוגמה, גם אם מדעית;
בחירה חופשית לומר לא לחיסונים.